4024 Debrecen,
Batthyány u. 12/C . fsz. 1.

www.drhajduugyvediiroda.hu

Dr. Hajdu Ügyvédi Iroda

Ügyfélfogadás és postacím:
H-4024 Debrecen
Batthyány u. 12/c.fsz.1.

Mobil: +36(30)652-1250
           +36(70)457-9255
E-mail:
GoogleMap

Jogi képviselet

Ügyvédi irodánk elsősorban a peren kívüli eljárásokra helyez nagy hangsúlyt a követeléskezelés területén, azonban ügyfeleink igénye szerint felkészült jogi háttérrel is rendelkezünk. Tapasztalataink alapján a vagyonvédelmi és magánnyomozó tevékenységet folytató partner irodánkkal való közös fellépéssel, illetve ügyvédi felszólító levelek küldésével a behajtás hatékonysága már a kezdeti lépések megtételekor sokkal eredményesebb. Ügyfeleinknek igény szerint jogi tanácsadást biztosítunk, képviseljük őket a peres eljárásokban, valamint teljes körű jogi- és felszámolási képviseletet látunk el.

Előfordul, hogy a kintlévőségek nem rendeződnek a szokásos tárgyalási úton. A követelések behajtásának következő törvényes eszköze a jogi folyamat megindítása. Felszólító levél elküldését követően fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése és a végrehajtási eljárásban történő képviselet ellátását végezzük. Peres eljárás elindítása esetén a megbízó képviseletét az eljárás jogerős befejezéséig vállaljuk.

Mindig az adott helyzetnek megfelelően mérlegeljük azt, hogy peres eljárás megindítása, vagy amennyiben a jogi feltételek fennállnak felszámolási eljárás kezdeményezése látszik célravezetőbbnek. Bizonyos esetekben, amikor a követelés érvényesítésére nincs lehetőség segítséget nyújtunk ügyfeleinknek az ezzel kapcsolatos behajthatatlansági nyilatkozatok kikérésében. 

Büntető és Szabálysértési ügyekben való eljárás, tanácsadás:

Gyakorlati tapasztalatom alapján ellátom a védelmet a gyanúsítotti kihallgatástól a jogerős befejezésig (előállítás, őrizet, előzetes). Gazdasági bűncselekményekben történő képviselet (csődbüntett, adócsalás stb.). Sértetti képviselet (kártérítési igény érvényesítése az eljárás során).

Adójog:

Szakterületem az adójog, mint szakközgazdász. Teljes körű szolgáltatás az adóhatóság eljárásaival szemben. Cégek átvilágítása adóellenőrzések előtt az adójogi szankciók elkerülése érdekében. Képviselet az adóellenőrzések során. Jogorvoslatok, fizetési kedvezmények intézése adó és illetéktartozás ügyekben.

Társasági jog:

Cégeljárásban teljes körű jogi képviselet, cégjogi iratszerkesztés (cégalapítás, cégiratok módosítása,) Végelszámolási illetve felszámolási eljárások képviselete.

Ingatlanjog:

Ingatlanokkal összefüggő teljes körű ügyvédi szolgáltatások (adásvételi és bérleti szerződések, jelzálog ügyletek, tulajdoni lapok rendezése,).

Követelések:

Követelések behajtása (pert megelőző, perbeli és peren kívüli egyezségek kötése, felszólító levelek készítése, fizetési-meghagyásos, peres eljárások, végrehajtási eljárások indítása és az azokban való képviselet ellátása). Perbeli jogi képviselet ellátása a fent nevezett területeken.

Munkajog:

Teljes körű jogi tanácsadás, iratszerkesztés (munkaszerződés, egyéb megállapodások, felmondás szabályainak betartása, stb.). Perbeli képviselet Munkaügyi Bíróságon.

Közigazgatási jog:

Államigazgatási és Önkormányzati ügyek, birtokvédelem. Fogyasztóvédelmi ügyek, munkavédelmi hatósági ügyek.

Családjog:

Házassági bontóperekben jogi képviselet, házassági vagyonjogi szerződések készítése stb. 

paragrafus-bottom.png